Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Brzezińska Alicja
Odpowiedzi udzielono: 4 września 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Burmistrz gminy X w 2003 r. zlecił uprawnionemu geodecie aktualizację użytków (do celów podatkowych) wsi Y, na podstawie której wydział geodezji w Z. wprowadził zmiany w ewidencji gruntów użytków z Ls (las) na Bz (tereny rekreacyjno - wypoczynkowe).

W wyniku wprowadzenia takich zmian poszczególni właściciele posiadają działki rekreacyjne (akt notarialny mówi o zakupie lasu), nie posiadają jednak decyzji o zmianie przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne oraz nie posiadają decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji leśnej zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Czy w tych przypadkach regionalny dyrektor lasów państwowych powinien wydać decyzje z art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych czy powinien umorzyć postępowania? Czy w przypadku gdy doszło do sprzedaży takiej działki oznaczonej już w ewidencji gruntów jako Bz tj. po zmianie zapisu w ewidencji gruntów w 2003 r. na wniosek burmistrza X obecny właściciel może zostać ukarany decyzją z art. 28 ww. ustawy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację