Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kawecka Anna
Odpowiedzi udzielono: 4 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

PINB wydał decyzję na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 51 ust. 7 Prawa budowlanego i orzekł o rozbiórce urządzeń instalacji technicznej samowolnie zamontowanej przy budynku spalarni. Organ odwoławczy stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji, nie przekazał sprawy do ponownego rozpatrzenia. W swojej decyzji stwierdził, iż w przypadku ustalenia przez PINB, że roboty wykonano zgodnie ze sztuką budowlaną, należało umorzyć postępowanie na podstawie art. 105 k.p.a.

Co winien zrobić PINB?

Czy należy wydać jakąś decyzję, np. o umorzeniu postępowania?

Czy stwierdzając nieważność decyzji PINB, organ II instancji zakończył postępowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?