Co powinien zrobić PINB, gdy wpłynął wniosek o dopuszczenie do udziału w toczącym się postępowaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co powinien zrobić PINB, gdy wpłynął wniosek o dopuszczenie do udziału w toczącym się postępowaniu?

Wnioskodawca posiada interes prawny w załatwieniu przedmiotowej sprawy (art. 28 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) – dalej k.p.a.).

W jaki sposób organ powinien dopuścić stronę do postępowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX