Co powinien zrobić organ ze zgłoszeniem zamiaru usunięcia drzew?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 2 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do organu wpłynęło zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew osoby fizycznej - wycinka niezwiązana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgłoszenie jest kompletne. Wycinka związana jest z przywróceniem gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Działka oznaczona jest w ewidencji gruntów jako rola, łąka, grunty orne. Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3b ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098) – dalej u.o.p. przepisów art 83 ust. 1 nie stosuje się.

Co powinien zrobić organ ze zgłoszeniem zamiaru usunięcia drzew?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX