Co powinien zrobić organ w sytuacji, gdy zgłoszono instalację wytwarzającą pola elektromagnetyczne mimo, że taki obowiązek powstanie po 1 stycznia 2013 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W formularzu zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne nie ma obowiązku określenia daty przekazania instalacji do użytkowania.

Co ma zrobić organ w przypadku, gdy okaże się, że instalacja została oddana do użytkowania przed 28 lipca 2005 r. (rozporządzenie o instalacjach wymagających zgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.), a prowadzący instalację przedłożył zgłoszenie już teraz?

Zaznaczam, że zgłoszenie spełnia wszystkie wymogi formalne.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX