Co powinien zrobić organ podatkowy, jeśli podatnik usunął braki formalne we wniosku o umorzenie odsetek od zaległości podatkowych dwa dni po terminie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik złożył 12.10.2020 r. podanie o umorzenie odsetek od zaległości podatkowych. Podanie zawierało braki formalne. Podatnik został wezwany do uzupełniania braków formalnych podania na podstawie art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej w terminie 7 dni. Termin upłynął 4.11.2020 r. Podatnik uzupełnił braki, jednak dokonał tego 6.11.2020 r.

Czy w powyższej sytuacji Organ:

a) wydaje postanowienie o pozostawieniu sprawy bez rozpatrzenia, a pismo z 6.11.2020 r. traktuje jako ponowienie pierwotnego wniosku?

b) ignoruje naruszenie terminu przez Stronę i kontynuuje postępowanie (zgodnie z zasadą dotyczącą KPA, a wyrażoną np. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11.03.2011 r. II GSK 337/10)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access