Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 31 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do organu podatkowego wpłynął wniosek o zaliczenie wykonanej usługi na rzecz podatku od nieruchomości. Podanie nie zawiera identyfikatora podatkowego.

Czy prawidłowe będzie wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania ze względu na brak podstawy w przepisach prawa podatkowego do rozstrzygnięcia w sprawie będącej przedmiotem żądania, czy należy wezwać Stronę do uzupełnienia braków formalnych podania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?