Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 8 sierpnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

PINB wszczął postępowanie administracyjne w sprawie stanu technicznego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W 2011 r. organ wydał decyzję nakazującą właścicielce obiektu budowlanego opróżnienie budynku mieszkalnego z osób tam przebywających, z uwagi na nieodpowiedni stan techniczny (zły stan techniczny budynku mieszkalnego bezpośrednio grożący zawaleniem) oraz zarządzono umieścić na budynku zawiadomienie o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz o zakazie jego użytkowania i niezwłocznie po opróżnieniu budynku zabezpieczyć obiekt przed dostępem osób postronnych. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Właścicielka nie wykonała zaleceń przedstawionych w decyzji, a dodatkowo wykonała częściowy remont budynku-wymiana pokrycia dachowego (dokonała zgłoszenia do Starosty).

Co powinien zrobić organ nadzoru budowlanego, gdy pomimo decyzji opróżnienia budynku, lokatorzy dalej w nim mieszkają?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?