Co powinien zrobić organ jeżeli rodzina osoby ubezwłasnowolnionej umieszczonej w DPS nie może ponosić odpłatności z uwagi na niski dochód ale matka osoby deklaruje chęć częściowego ponoszenia odpłatności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 29 maja 2021 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 14 października 2020 r.

PYTANIE

Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona jest umieszczona w DPS. Jej matka oraz dziadkowie na podstawie przeprowadzonych wywiadów nie mogą ponosić odpłatności ze względu na posiadany niski dochód miesięczny. Matka deklaruje jednak ponoszenie odpłatności w wysokości 500 zł miesięcznie.

Co powinien zrobić organ?

Czy wydać decyzję o ponoszeniu odpłatności dziadkom, i jednoczenie nie obciążać ich ze względu na niski dochód w rodzinie?

Czy matce należy wydać również decyzje o odpłatności i również nie obciążać , tylko spisać umowę na dobrowolne ponoszenie kosztów?

Czy w ogóle nie wydawać żadnej decyzji o ponoszeniu odpłatności, gdyż jest wiadome, że wstępni ze względu na dochód nie spełniają warunków ustawowych?

Czy wystarczy wyłącznie spisać umowę na dobrowolną odpłatność matki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX