Co powinien zrobić organ, jeżeli podstawą wszczęcia postępowania było niezłożenie przez stronę określonych dokumentów, które strona złożyła w toku postępowania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy po wszczęciu postępowania (zgodnie z k.p.a.), prawidłowym odebraniem przez stronę postępowania tego pisma, następnie po wystosowaniu pisma zgodnego z art. 10 k.p.a. dającym stronie możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów można wydać decyzję o umorzeniu postępowania, gdy strona dostarczy żądane dokumenty, których brak powodował wszczęcie postępowania?

Przedmiotowa sytuacja dotyczy dostarczenia zabezpieczenia finansowego zgodnie z art. 7 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 548)

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX