Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Małoletni przebywał w domu dziecka. Dyrektor placówki wystąpił do sądu o wydanie zarządzeń opiekuńczych wobec małoletniego. Sąd postanowił na podstawie art. 109 § 2 pkt 5 ustawy z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 2086), w czasie trwania postępowania wykonawczego umieścić małoletniego w DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie. Postanowienie uprawomocniło się 15.01.2020r. Ojciec małoletniego złożył wniosek do OPS o wydanie decyzji kierującej zgodnie z postanowieniem sądu. Została wydana decyzja kierująca i o umieszczeniu. Małoletni od lutego br. przebywa w DPS. Jednak nadal figuruje w ewidencji domu dziecka.W chwili obecnej gmina ponosi koszty za pobyt małoletniego w DPS i w Domu Dziecka. PCPR obciąż gminę za pobyt dziecka w placówce, tłumacząc się tym, że za te pieniądze kupuje odzież, obuwie, środki czystości oraz przekazuje tzw. kieszonkowe dla małoletniego.

Co można w takiej sprawie zrobić, by nie występowało podwójne finansowanie jednego dziecka?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?