Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Kałużna Milena
Odpowiedzi udzielono: 26 marca 2014 r.

PYTANIE

Zamawiający w toku badania oferty wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. Wyznaczono termin na złożenie (4 dni). Mimo, że w SIWZ dopuszczono formę elektroniczną, to w piśmie wzywającym do uzupełnienia zaznaczono, że dokumenty należy złożyć w formie pisemnej. Wysłano do 2 oferentów. Jeden z nich przysłał dokumenty w wyznaczonym terminie faksem a oryginały dotarły 3 dni po terminie. Czy należy/można ofertę odrzucić? W SIWZ określono nazwę rynkową materiału, dodając "lub tożsamy" z jakiego ma być wykonany przedmiot zamówienia. Oferent wpisał w ofercie, że przedmiot zamówienia wykonany będzie z materiału tożsamego nie wskazując jakiego. Zamawiający poprosił o uzupełnienie dokumentów m.in. certyfikatów jakościowych. Z uzupełnionych dokumentów wynika: w jednym miejscu, że będą użyte materiały takie jak określono w SIWZ, dalej że jakieś inne (nie będę podawał nazwy handlowej) o słabszych parametrach. Wykonawca dużo sprzecznych informacji a certyfikatu jakościowego nie złożył. Jednak w SIWZ wymagano określonego rodzaju materiału, ale nie wymagano certyfikatu na potwierdzenie.

Czy ofertę można odrzucić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?