Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dyjeciński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w rejestrze czynników szkodliwych dla zdrowia, o którym mowa w § 18 rozporządzenia ws. badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, należy uwzględnić wszystkie zagrożenia, które omówione są w ocenie ryzyka zawodowego, czy tylko te dla których prowadzone są pomiary na stanowiskach pracy?

Pracodawca nie wykonuje pomiarów dla wszystkich czynników ze względu na rzadkie i niewielkie narażenie na niektóre czynniki szkodliwe.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?