Co oznacza zgłoszenie udziału prokuratora do postępowania w przedmiocie usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Posański Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 18 lipca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co oznacza zgłoszenie udziału Prokuratora w sprawie o usunięcie odpadów nieprzeznaczonych do składowania i magazynowania?

Czy chodzi tylko o informowanie Prokuratora przez Wójta o poczynionych czynnościach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX