Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 18 kwietnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co należy rozumieć pod pojęciem warunków do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej przez rodzinę zastępczą niezawodową, o którym mowa w art. 54 ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację