Co oznacza określenie "należących do różnych kategorii"? - OpenLEX

Co oznacza określenie "należących do różnych kategorii"?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 30 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o podanie przykładu (jaka to może być sytuacja) dot. § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 256) – dalej r.w.s.z.r. - w przypadku magazynowania odpadów należących do różnych kategorii (co oznacza pojęcie określenie "należących do różnych kategorii", jakie kategorie miał na myśli ustawodawca?), jeżeli suma maksymalnych mas odpadów jest mniejsza lub równa największej masie odpadów, przyjmuje się stawkę zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX