Co oznacza hasło "opis i analiza sposobu realizacji wymagania niezbędnego do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego", jako element wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w sprawie awansu na taki stopień?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 6 maja 2020 r.

PYTANIE

Przepis § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26.07.2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 1574) - dalej r.u.s.a.z.n. mówi o wymaganiach niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, natomiast § 9 ust. 2 r.u.s.a.z.n. mówi o tym, co dołącza się do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. To co jest do wyboru w § 9 ust. 2 r.u.s.a.z.n. jest zawarte również w wymaganiach niezbędnych.

Co oznacza zatem stwierdzenie "opis i analiza"?

Czy to jest coś więcej, co powinno być inaczej opisane, niż pozostałe rzeczy zawarte w wymaganiach?

Jaka jest różnica?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX