Co organ powinien zrobić, jeśli błędnie wydano postanowienie o nałożeniu wykonania w danym terminie obowiązku, a inwestor złożył wniosek o przedłużenie go?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 1 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

PINB prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie samowoli budowlanej z art. 48 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud. Wydano postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych i nałożeniu obowiązku (art. 48 ust. 2 i 3 pr. bud.) przedłożenia w terminie wymaganych dokumentów. W pouczeniu organ wpisał, że na postanowienie nie przysługuje zażalenie, a strona może je zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji. Następnie inwestor zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu.

Co organ powinien w takiej sytuacji zrobić, jeśli błędnie wydano postanowienie o nałożeniu wykonania w danym terminie obowiązku (bez możliwości zażalenia), a inwestor złożył wniosek o przedłużenie go?

Czy można wydać postanowienie zmieniające termin, ale już z prawidłowym pouczeniem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX