Co organ nadzoru powinien zrobić, jeżeli projekt budowy został zatwierdzony przed wejściem w życie warunków technicznych, a... - OpenLEX

Co organ nadzoru powinien zrobić, jeżeli projekt budowy został zatwierdzony przed wejściem w życie warunków technicznych, a zbiornik obecnie nie spełnia tych warunków?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 22 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor wybudował budynek mieszkalny wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na podstawie pozwolenia na budowę z 20.08.2002 r. Finalnie zbiornik bezodpływowy został zlokalizowany w innym miejscu w związku ze zmianą przeprowadzenia przyłącza wody, w zbliżeniu do jednej z granic działki. W projekcie zbiornik został przybliżony do granic dwóch działek, których współwłaściciele złożyli podpisy na mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych załączonej do projektu (zgodnej z zał. nr 1 do projektu - mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych). Inwestor zgłosił w 2005 r. zakończenie budowy w organie nadzoru budowlanego, który nie wniósł sprzeciwu do użytkowania. Właściciel działki, do której zbliżony jest zbiornik bezodpływowy lub leży w części na jego działce, obecnie wnosi o przeprowadzenie postępowania, w związku z niespełnianiem przez zbiornik bezodpływowy warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Co organ nadzoru powinien zrobić w tej sytuacji, jeżeli projekt budowy został zatwierdzony przed wejściem w życie 16.12.2002 r. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) – dalej r.w.t., zbiornik obecnie nie spełnia tych warunków, a nadzór budowlany w 2005 r. nie wniósł sprzeciwu do jego użytkowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX