Co należy zrobić ze złożonym przez pełnomocnika wnioskiem kwalifikującym się do wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, jeżeli nie załączono do niego pełnomocnictwa wnioskodawcy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 19 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w sytuacji gdy wniosek, który wpłynął do organu kwalifikuje się do wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania z powodu innych uzasadnionych przyczyn (np. brak materialnoprawnej podstawy do rozpatrzenia sprawy w trybie administracyjnym), ale osoba wnosząca podanie nie załączyła pełnomocnictwa do działania w imieniu wnioskodawcy, to czy postanowienie o odmowie wszczęcia należy poprzedzić wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych tj. pełnomocnictwa?

Jeżeli jednak należałoby wydać od razu postanowienie, to czy powinno być adresowane do wnioskodawcy (strony), czy do domniemanego pełnomocnika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX