Co należy zrobić w sytuacji, gdy dłużnik alimentacyjny, przebywający w ZK złożył wniosek o umorzenie zadłużenia? - OpenLEX

Co należy zrobić w sytuacji, gdy dłużnik alimentacyjny, przebywający w ZK złożył wniosek o umorzenie zadłużenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 8 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dłużnik alimentacyjny spoza terenu gminy właściwej dla miejsca zamieszkania złożył do tutejszego organu drogą tradycyjną pisemną prośbę. Zakładam, że pan ma na myśli zmniejszenie wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ze względu na trudną sytuację życiową, tj. przebywanie w zakładzie karnym, cyt. "prośba do OPS o nałożenie łożenia co miesięcznego 200 zł" ze względu na trudną sytuację życiową, tj. przebywanie w zakładzie karnym.

Wcześniej dłużnik wystąpił o zawieszenie wypłacania FA do swojej gminy ze względu na zamieszkanie, po czym OWW przekazał do OWD ww. pismo. Tutejszy organ poinformował dłużnika o braku możliwości zawieszenia FA, w związku z czym, dłużnik wniósł o umorzenie zadłużenia opisując ogólnikowo bez dokumentów swoją sytuację życiową. Tutejszy organ wystosował zawiadomienie do odmowy oraz przesłał akta do zapoznania się z aktami w trybie art. 32 ust. 2. ZK odesłał akta wraz z oświadczeniem dłużnika, że nie wnosi uwag. Wysokość zasądzonych alimentów przez Sąd to 500 zł i taka jest też wysokość FA.

Jak to uzasadnić?

OWW wysłał zawiadomienie do odmowy oraz akta sprawy i pan oświadczył, że nie ma uwag.

Co należy zrobić w sytuacji, przekazać wg właściwości do organu dłużnika alimentacyjnego?

Przekazać do komornika?

Czy może odpisać, że nie ma takiej możliwości, na jaki art. się w tej sytuacji powołać?

Poinformować dłużnika, że musi zwrócić się do Sądu o zmniejszenie zasądzonych alimentów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX