Co należy zrobić w przypadku gdy prowadzący oczyszczalnię ścieków przedłożył zgłoszenie dla suszarni osadów ścieków?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 9 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prowadzący instalację oczyszczalni ścieków przedłożył zgłoszenie dla suszarni osadów ściekowych (jest ona elementem oczyszczalni). Na potrzeby suszenia osadów ściekowych eksploatowane są dwa palniki gazowe - 1000kW i 700kW (spaliny odprowadzane są wspólnym przewodem).

Czy w tej sytuacji należy należy podjąć działania określone w art. 152a ustawy z 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX