Co należy zrobić, jeżeli wykonawca wypełniając JEDZ nie udzielił odpowiedzi na pytania odnoszące się do podstaw wykluczenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Szczęsny Daniel
Odpowiedzi udzielono: 22 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co powinien zrobić Zamawiający w sytuacji kiedy wykonawca wypełniając wiersze JEDZ odnoszące się do podstaw wykluczenia nie zaznaczył żadnej odpowiedzi w wierszach odnoszących się do pytań: Czy wykonawca znajduje się w stanie upadłości? Czy wykonawca zawarł układ z wierzycielami? (nie zaznaczono ani tak, ani nie)?

Czy wzywać do wyjaśnień, uzupełnień?

Jaka będzie podstawa prawna działania zamawiającego?

Czy jeśli wykonawca uzupełniałby JEDZ, to w całości czy tylko w tej nieuzupełnionej wcześniej części?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX