Co należy zrobić jeżeli nauczyciel zatrudniony za zgodą kuratorium przyniósł dyplom potwierdzający nabycie kwalifikacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 27 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel dyplomowany zatrudniony na pełen etat na podstawie mianowania, związku z brakiem nauczyciela zostaje zatrudniony za zgodą Kuratorium Oświaty na podstawie art. 10 ust. 9 KN jako nauczyciel początkujący na czas określony. W listopadzie przynosi dyplom ukończenia studiów potwierdzający nabycie kwalifikacji.

Czy umowę zawartą na postawie art. 10 KN rozwiązujemy (w jakim trybie) i godziny z przedmiotu, na który doniósł kwalifikacje będą traktowane od nowego miesiąca jak ponadwymiarowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX