Co należy zrobić, jeżeli burmistrz nie chce wyrazić zgody, aby mieszkańcy odprowadzali wody opadowe do drenażu przydrożnego lub kanalizacji deszczowej, która wprowadza wody do jeziora?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytane dot. wód opadowych pochodzących z dachów z posesji prywatnej, która znajduje się poza miastem. Wody opadowe odprowadzane są do kanalizacji deszczowej albo do drenażu wzdłuż drogi, która później odprowadzana jest do sztucznego zbiornika. Burmistrz nie chce wyrazić zgody na ten sposób odprowadzania wód.

Czy ma prawo odmówić dla takiego rozwiązania?

Kto jest władny w tym temacie?

Czy wymaga to uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

Co należy zrobić w przypadku, gdy osoby fizyczne chcą odprowadzić nadmiar wód opadowych z powierzchni dachowych poza teren własnej działki, a burmistrz nie chce wyrazić zgody na to, aby mieszkańcy odprowadzali wody opadowe do drenażu przydrożnego lub kanalizacji deszczowej, która wprowadza wody do jeziora?

Jak mieszkańcy mają tę sytuację rozwiązać?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX