Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Kurowska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2016 r.

PYTANIE

Zamawiający sektorowy w przetargu na dostawy zażądał złożenia wraz z ofertą oświadczenia o procentowym udziale towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców. W przedmiotowym oświadczeniu Wykonawca miał wskazać poprzez odpowiednie skreślenie przekracza 50%* / nie przekracza* 50%, * niepotrzebne skreślić - jaki jest udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej (...) w oferowanych produktach. Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe oświadczenie, natomiast w jego treści nie dokonał skreślenia, tym samym zamawiający nie wie jaki jest udział % tych towarów.

Czy zamawiający postąpił właściwie odrzucając ofertę wykonawcy, bez uprzedniego wezwanie go do złożenia wyjaśnienia w tej sprawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?