Co należy zrobić, aby przenieść stację paliw do dystrybucji i magazynowania oleju napędowego z terenu jednego zakładu na teren innego zakładu, który nie jest objęty MPZP?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co należy zrobić - krok po kroku - aby móc przenieść stację paliw do dystrybucji i magazynowania oleju napędowego z terenu jednego zakładu na teren innego zakładu, który nie jest objęty MPZP (istnieje studium uwarunkowań)?

Chodzi o zmianę lokalizacji tej stacji paliw. Przedmiotowa stacja wyposażona jest w trzy podziemne dwupłaszczowe zbiorniki na paliwo płynne o pojemności 20 m3 (odrębne decyzje UDT na eksploatację każdego ze zbiorników) oraz jest zgłoszona do urzędu jako instalacja, która nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access