Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 10 sierpnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 20 stycznia 2015 r.

PYTANIE

Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych, wydziały zamiejscowe niektórych sądów rejonowych przekształcone zostały w samodzielne sądy rejonowe. Powstałe sądy nie są jednak jednostkami budżetowymi i jako tzw. sądy funkcjonalne obsługiwane są przez nadrzędny sąd okręgowy. Jak prawidłowo powinna zostać przeprowadzona zmiana stron dotychczas obowiązujących umów dotyczących utworzonych sądów? Umowy zawierane były w ubiegłym roku przez sądy rejonowe, w których strukturach funkcjonowały przekształcone wydziały zamiejscowe (jako odrębne umowy dot. tylko tej lokalizacji).

Czy zmiany można dokonać w drodze umowy cesji, przenoszącej z sądu rejonowego na sąd okręgowy wszystkie prawa i obowiązki wynikające z dotychczasowych umów?

Czy poza samą "cesją" (przelewem wierzytelności i przejęciem długu), w treści dotychczasowych umów należy dodatkowo usankcjonować zmianę stron (np. w drodze aneksu; jeżeli jednak miałby to być aneks, to przez kogo – poza drugą stroną umowy – powinien on zostać podpisany: przez sąd rejonowy, sąd okręgowy czy przez oba sądy?).

Czy przyjęte rozwiązanie będzie uzależnione od trybu, w jakim zawierana była umowa?

W umowach dopuszczono zmiany wynikające ze zmian struktury organizacyjnej jednostek wymiaru sprawiedliwości.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?