Co należy rozumieć przez warunki wykonania urządzenia wodnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 7 września 2015 r.

PYTANIE

Jak należy rozumieć określenie "warunki jego wykonania", zawarte w art. 128 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, tj. informacji, która powinna znaleźć się w pozwoleniu wodnoprawnym na wykonanie urządzenia wodnego?

Czy w przypadku wydawania ww. decyzji w orzeczeniu należy szczegółowo określić - oprócz opisu urządzenia, jego parametrów i współrzędnych geograficznych - takie informacje, jak potrzeba wymiany gruntów na określonej głębokości, sposób umocnienia, szerokość wykopu, w którym będą układane rury itp.?

Czy intencją ustawodawcy jednak był inny zakres informacji?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access