Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Jakub
Odpowiedzi udzielono: 7 marca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co należy dołączyć do zgłoszenia robót budowlanych polegających na ustawieniu obiektu tymczasowego do 180 dni, który stanowią kontenery sanitarne i sypialniane przeznaczone na stały pobyt ludzi?

W jaki sposób organ może sprawdzić, czy spełnione są wymogi określone w § 286 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację