Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 2 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 10 września 2018 r wpłynęła do dyrektora szkoły podstawowej prośba rodziców o zorganizowanie indywidualnej ścieżki kształcenia i odpowiednia opinia poradni. Dyrektor zwrócił się do organu prowadzącego z wnioskiem o przyznanie i uzgodnienie liczby godzin i co za tym idzie środków finansowych z zamiarem dokonania aneksu do arkusza. Organ prowadzący odpowiedział, że środków nie posiada bo subwencja nie przewiduje na to odrębnych pieniędzy. Pomoc psychologiczno -pedagogiczna może być realizowania tylko w ramach zatwierdzonego arkusza. Jednym słowem nie ma zgody na realizację ścieżek. Jakie dalsze kroki powinien podjąć dyrektor szkoły?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?