Co może uzasadniać skierowanie pracownika na dodatkowe badania lekarskie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 23 sierpnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma A przejęła firmę B na mocy art. 231 k.p., przez co przejęła również pracowników (począwszy od sierpnia 2012 r.). Wszystkie dokumenty dotyczące zatrudnienia są nadal ważne, przy czym jedna pracownica kilka dni po przejęciu zakładu pracy przedstawiła zaświadczenie od lekarza okulisty ze stycznia 2012 r., stwierdzające konieczność pracy przy komputerze w okularach korekcyjnych. Zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy wystawione jeszcze podczas pracy w firmie B w kwietniu 2012 r. wskazuje datę następnego badania na kwiecień 2014 r. i nie ma w nim informacji, że pracownica powinna pracować przy komputerze w okularach.

Jak należy się zachować w takiej sytuacji?

Czy uwzględnić zaświadczenie od lekarza okulisty i skierować pracownicę na kolejne badania do lekarza medycyny pracy, czy nie uwzględniać zaświadczenia od lekarza okulisty i wykonać badanie dopiero w 2014 r.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access