Co mogą zrobić strony umowy, jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe, ze względu na brak możliwości uzyskania zgody od jednego z... - OpenLEX

Co mogą zrobić strony umowy, jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe, ze względu na brak możliwości uzyskania zgody od jednego z podmiotów na poprowadzenie sieci wodociągowej na jego terenie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 7 października 2018 r.

PYTANIE

Zamawiający zawarł z wykonawcą umowę 07.07.2015 r. na wykonanie dokumentacji projektowej. Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z p.z.p. W wyniku realizacji umowy, pomimo wszelkich starań obie strony nie mogą uzyskać zgody od jednego z podmiotów na poprowadzenie (zaprojektowanie) sieci wodociągowej na jego terenie. W związku z powyższym strony chcą rozwiązać niniejszą umowę za porozumieniem stron.

Czy strony mogą tego dokonać, w jaki sposób i na mocy jakich przepisów?

Nadmieniam, że w umowie strony nie przewidziały możliwości dotyczących wypowiedzenia, odstąpienia jak również rozwiązania umowy. Strony zastrzegły jednak w umowie, że w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?