Co ma zrobić zamawiający, gdy suma pozycji w zestawieniu ofert nie zgadza się z wartością końcową, a kosztorys ofertowy sporządzono prawidłowo?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 23 stycznia 2018 r.

PYTANIE

Zamawiający ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Jednym z załączników wymaganych do wypełnienia było zestawienie wykonania robót wraz z cenami w poszczególnych pozycjach. Przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe. Suma poszczególnych pozycji w zestawieniu ofert nie zgadza się z wartością końcową w tymże zestawieniu, która to z kolei wartość została wpisana w formularzu ofertowym. Natomiast w kosztorysie ofertowym, który wykonawca dołączył do oferty w ramach uzupełnienia oferty (procedura odwrócona), wszystko się zgadza. Kosztorys ofertowy jest sporządzony prawidłowo - a suma kosztorysu jest tożsama zarówno z kwotą wpisaną w formularzu oferty jako cena oferty, jak również z końcową wartością wpisaną w zestawieniu wykonania robót. Co winien zrobić zamawiający? Czy ma obowiązek wezwać wykonawcę do wyjaśnienia tej niespójności - mimo że załączony później kosztorys w zasadzie wyjaśnia tę kwestię?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX