Co jest warunkiem uniknięcia przez gminę kary w zakresie prowadzenia kontroli przedsiębiorców odbierających odpady komunalne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 8 sierpnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 29 lipca 2021 r.

PYTANIE

Czy WIOŚ może nałożyć administracyjną karę pieniężną na gminę w związku z art. 9z ust. 6 u.u.c.p.g. w związku niespełnienia obowiązku wynikającego z art. 9u przedmiotowej ustawy

Gmina nie prowadziła kontroli podmiotu odbierającego odpadu komunalne z terenu gminy. Stanowi to naruszenie art. 9 u u.u.c.p.g., zgodnie z którym w stosunku do podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany prowadzić kontrolę, o której mowa w ust. 1, co najmniej raz na dwa lata. Artykuł karny wszedł w życie 6 września 2019 r.

Czy gmina realizując obowiązek np. w sierpniu 2021 r. (niecałe dwa lata po wejściu ww. artykułu ) może uniknąć ewentualnej kary?

Czy nie ma to znaczenia, ze względu na to, iż przedmiotowy obowiązek istnieje od 2013 r. i WIOŚ może w dalszym ciągu nałożyć karę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX