Co grozi przedsiębiorcy, który mimo, że był organizatorem przemieszczeń odpadów za granicę, nie dysponuje umową, o której mowa w art. 18 rozporządzenia 1013/2006?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 19 maja 2024 r.
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 16 sierpnia 2023 r.

PYTANIE

Co grozi przedsiębiorcy, który mimo, że był organizatorem przemieszczeń odpadów za granicę (odpady z tzw. zielonej listy), nie dysponuje umową, o której mowa w art. 18 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 14.06.2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz.Urz. UE L Nr 190, s. 1) - dalej rozporządzenie nr 1013/2006?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX