Balicka Patrycja, Zmiana przeznaczenia nieruchomości - wykorzystywanie do celów innych niż działalność gospodarcza, korekta podatku naliczonego

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Zmiana przeznaczenia nieruchomości - wykorzystywanie do celów innych niż działalność gospodarcza, korekta podatku naliczonego

Zmiana przeznaczenia nieruchomości - wykorzystywanie do celów innych niż działalność gospodarcza, korekta podatku naliczonego

Zmiana przeznaczenia nieruchomości - wykorzystywanie do celów innych niż działalność gospodarcza, korekta podatku naliczonego

Procedura przedstawia opis korekty podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia nieruchomości w stopniu wykorzystania tej nieruchomości do celów działalności gospodarczej.

Zmiana przeznaczenia nieruchomości - wykorzystywanie do celów innych niż działalność gospodarcza, korekta podatku naliczonego podatnik podatnik zmiana wykorzystywania nieruchomości okres 120 miesięcy korekta podatku naliczonego

Krok: zmiana wykorzystywania nieruchomości

Sytuacja, w której następuje zmiana wykorzystania nieruchomości stanowiącej część przedsiębiorstwa podatnika w stopniu wykorzystania tej nieruchomości do celów działalności gospodarczej.

Przepis art. 90a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., dotyczy sytuacji, gdy dana nieruchomość, w okresie korekty nie jest wykorzystywana wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Z taką sytuacją będziemy mieć do czynienia zarówno wtedy, kiedy zmieni się dotychczasowa proporcja wykorzystywania nieruchomości na cele związane z działalnością/inne cele, w tym prywatne cele podatnika, jak i wtedy, kiedy dana nieruchomość była wykorzystywana w całości do jednych celów i zacznie być wykorzystywana do innych.

Krok: okres 120 miesięcy

Obowiązek korekty podatku naliczonego obowiązuje, jeżeli zmiana przeznaczenia nieruchomości stanowiącej część przedsiębiorstwa podatnika wystąpiła w ciągu 120 miesięcy, liczonych od miesiąca, w którym nieruchomość ta została przez podatnika oddana w użytkowanie.