Zmiana lub uchylenie zatwierdzonych warunków sprzedaży - OpenLEX

Borys Adrian, Zmiana lub uchylenie zatwierdzonych warunków sprzedaży

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 grudnia 2021 r.
Autorzy:

Zmiana lub uchylenie zatwierdzonych warunków sprzedaży

Zmiana lub uchylenie zatwierdzonych warunków sprzedaży

Zmiana lub uchylenie zatwierdzonych warunków sprzedaży

Procedura ma na celu przedstawienie postępowania w przedmiocie zmiany lub uchylenia zatwierdzonych warunków sprzedaży, z uwagi na zmianę lub ujawnienie okoliczności mających istotny wpływ na wartość składnika majątku będącego przedmiotem sprzedaży

Zmiana lub uchylenie zatwierdzonych warunków sprzedaży sąd upadłościowy sąd upadłościowy zobowiązanie do zwrotu przedmiotu sprzedaży oddalenie wniosku zmiana warunków sprzedaży rodzaje rozstrzygnięć uchylenie warunków sprzedaży czy przedmiot sprzedaży został wydany nabywcy przed zawarciem umowy uchylenie warunków sprzedaży kończy procedurę przygotowanej likwidacji wpływ wniosku rozpoznanie wniosku o uchylenie lub zmianę postanowienia o zatwierdzeniu warunków sprzedaży syndyk syndyk zmiana lub ujawnienie okoliczności mające istotny wpływ na wartość składnika majątku będącego przedmiotem sprzedaży wniosek o uchylenie lub zmianę postanowienia o zatwierdzeniu warunków sprzedaży nabywca nabywca zwrot przedmiotu sprzedaży otrzymanie zobowiązania do zwrotu przedmiotu sprzedaży zmiana lub ujawnienie okoliczności mające istotny wpływ na wartość składnika majątku będącego przedmiotem sprzedaży wniosek o uchylenie lub zmianę postanowienia o zatwierdzeniu warunków sprzedaży nie tak

Krok: zmiana lub ujawnienie okoliczności mające istotny wpływ na wartość składnika majątku będącego przedmiotem sprzedaży

Syndyk lub nabywca może złożyć wniosek do sądu o uchylenie lub zmianę postanowienia o zatwierdzeniu warunków sprzedaży, jeżeli po wydaniu tego postanowienia zmieniły się lub zostały ujawnione okoliczności mające istotny wpływ na wartość składnika majątku będącego przedmiotem sprzedaży.

Okoliczności te mogą mieć charakter zarówno uprzedni, jak i następczy względem daty postanowienia o zatwierdzeniu warunków, jakkolwiek w przypadku okoliczności istniejących jeszcze przed tą datą konieczne jest, aby na jaw wyszły dopiero po wydaniu postanowienia [w innym przypadku podstawa do uchylenia postanowienia opierałaby się na ponownej ocenie tych samych (niezmienionych i znanych już wcześniej) okoliczności sprawy, co jest niedopuszczalne] (P. Zimmerman, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2022, komentarz do art. 56h, uwaga 1).

Zgłoszenie się w postępowaniu nowego podmiotu deklarującego chęć zakupu składnika objętego wnioskiem o pre-pack za określoną przez niego cenę nie przekłada się na zmianę obiektywnej wartości tego składnika, zaś podstawą do zastosowania art. 56h p.u. jest wystąpienie wyłącznie zdarzeń wpływających na ocenę sytuacji prawnej i faktycznej przedmiotu przygotowanej likwidacji w zakresie czynników uwzględnianych w procesie wyceny i w tym samym wpływających na ocenę jego wartości (zob. K. Tatara, Ł. Trela, Uprawnienia syndyka i inwestora w postępowaniu z art. 56h prawa upadłościowego (pre-pack), Doradca Restrukturyzacyjny nr 9/2017, s. 22–24).

Krok: zmiana lub ujawnienie okoliczności mające istotny wpływ na wartość składnika majątku będącego przedmiotem sprzedaży

Syndyk lub nabywca może złożyć wniosek do sądu o uchylenie lub zmianę postanowienia o zatwierdzeniu warunków sprzedaży, jeżeli po wydaniu tego postanowienia zmieniły się lub zostały ujawnione okoliczności mające istotny wpływ na wartość składnika majątku będącego przedmiotem sprzedaży.

Okoliczności te mogą mieć charakter zarówno uprzedni, jak i następczy względem daty postanowienia o zatwierdzeniu warunków, jakkolwiek w przypadku okoliczności istniejących jeszcze przed tą datą konieczne jest, aby na jaw wyszły dopiero po wydaniu postanowienia [w innym przypadku podstawa do uchylenia postanowienia opierałaby się na ponownej ocenie tych samych (niezmienionych i znanych już wcześniej) okoliczności sprawy, co jest niedopuszczalne] (P. Zimmerman, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2022, komentarz do art. 56h, uwaga 1).

Zgłoszenie się w postępowaniu nowego podmiotu deklarującego chęć zakupu składnika objętego wnioskiem o pre-pack za określoną przez niego cenę nie przekłada się na zmianę obiektywnej wartości tego składnika, zaś podstawą do zastosowania art. 56h p.u. jest wystąpienie wyłącznie zdarzeń wpływających na ocenę sytuacji prawnej i faktycznej przedmiotu przygotowanej likwidacji w zakresie czynników uwzględnianych w procesie wyceny i w tym samym wpływających na ocenę jego wartości (zob. K. Tatara, Ł. Trela, Uprawnienia syndyka i inwestora w postępowaniu z art. 56h prawa upadłościowego (pre-pack), Doradca Restrukturyzacyjny nr 9/2017, s. 22–24).