Piaskowska Olga Maria, Złożenie wniosku o zmianę lub uchylenie postanowienia nakładającego obowiązek, zakazy lub nakazy na osobę stosującą przemoc domową

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 15 sierpnia 2023 r.
Autorzy:

Złożenie wniosku o zmianę lub uchylenie postanowienia nakładającego obowiązek, zakazy lub nakazy na osobę stosującą przemoc domową

Złożenie wniosku o zmianę lub uchylenie postanowienia nakładającego obowiązek, zakazy lub nakazy na osobę stosującą przemoc domową

Złożenie wniosku o zmianę lub uchylenie postanowienia nakładającego obowiązek, zakazy lub nakazy na osobę stosującą przemoc domową

Złożenie wniosku o zmianę lub uchylenie postanowienia nakładającego obowiązek, zakazy lub nakazy na osobę stosującą przemoc domową sąd skład orzekający sąd skład orzekający rozpoznanie wniosku wydanie postanowienia otrzymanie wniosku wnioskodawca wnioskodawca przemoc w rodzinie (przemoc domowa) czy w sprawie istnieje potrzeba zmiany orzeczenia? brak potrzeby zmiany złożenie wniosku nie tak

Krok: przemoc w rodzinie (przemoc domowa)

Zob. schemat i komentarze zamieszczone w schemacie:

Postępowanie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Krok: czy w sprawie istnieje potrzeba zmiany orzeczenia?

Wprowadzona z dniem 15.08.2023 r. zmiana do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej odnosi się w art. 11ab ustawy z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.) do postępowania w przedmiocie zmiany postanowienia sądu o zmianę lub uchylenie postanowienia nakładającego obowiązek, zakazy lub nakazy na osobę stosującą przemoc domową.