Zgłoszenie zastrzeżeń do protokołu w związku z uchybieniem procesowym sądu - OpenLEX

Wiśniewski Paweł, Zgłoszenie zastrzeżeń do protokołu w związku z uchybieniem procesowym sądu

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Zgłoszenie zastrzeżeń do protokołu w związku z uchybieniem procesowym sądu

Zgłoszenie zastrzeżeń do protokołu w związku z uchybieniem procesowym sądu

Zgłoszenie zastrzeżeń do protokołu w związku z uchybieniem procesowym sądu

Zgłoszenie zastrzeżeń do protokołu w związku z uchybieniem procesowym sądu sąd skład orzekający sąd skład orzekający wpisanie zastrzeżenia do protokołu przyjęcie ustnego oświadczenia strona strona złożenie wniosku o wpisanie zastrzeżenia do protokołu w związku z uchybieniem procesowym sądu

Krok: złożenie wniosku o wpisanie zastrzeżenia do protokołu w związku z uchybieniem procesowym sądu

Stronę występującą w sprawie bez adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej sąd poucza o prawie zwracania sądowi uwagi na uchybienia przepisom postępowania przez zgłaszanie zastrzeżeń do protokołu (art. 210 § 21 k.p.c.).

Krok: przyjęcie ustnego oświadczenia