Zgłoszenie wykonywania działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego - OpenLEX

Zamajtys Krzysztof, Zgłoszenie wykonywania działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 maja 2013 r.
Autor:

Zgłoszenie wykonywania działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego

Zgłoszenie wykonywania działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego

Zgłoszenie wykonywania działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego

Zgłoszenie wykonywania działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego Prezes Państwowej Agencji Atomistyki Prezes Państwowej Agencji Atomistyki odmowa przyjęcia zgłoszenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące otrzymanie zgłoszenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące przyjęcie zgłoszenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące czy spełnione zostały wymagane prawem warunki wykonywania działalności związanej z narażeniem, wymagającej zgłoszenia? pracodawca pracodawca przygotowanie do wykonywania działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące bez potrzeby zgłoszenia wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące przygotowanie zgłoszenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące rozpoczęcie wykonywania działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące otrzymanie decyzji o przyjęciu zgłoszenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące czy działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące wymaga zgłoszenia? otrzymanie decyzji o odmowie zgłoszenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące przygotowanie odpowiednich dokumentów wymaganych przy zgłoszeniu wykonywania działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące złożenie zgłoszenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie tak tak nie

Krok: rozpoczęcie wykonywania działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące

Wykonywanie działalności określonej w art. 4 ust. 1 p.a., związanej z narażeniem na promieniowanie jonizującej wymaga zgłoszenia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Krok: czy działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące wymaga zgłoszenia?

Obowiązkowi zgłoszenia nie podlegają rodzaje lub charakter działalności wskazany w  § 2 r.d.p.j.z. Działalność wskazana w § 3 r.d.p.j.z. może być wykonywana na podstawie zgłoszenia. Pozostałe rodzaje lub charakter działalności, inny niż wskazany w § 2 i 3 r.d.p.j.z. podlega obowiązkowemu uzyskaniu zezwolenia.