Sieńko Agnieszka, Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę pacjenta podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.
Autor:

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę pacjenta podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę pacjenta podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę pacjenta podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Procedura opisuje zasady zawiadomienia przez podmiot wykonujący działalność leczniczą o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Procedura dotyczy czynu popełnionego na szkodę pacjenta podmiotu.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę pacjenta podmiotu wykonującego działalność leczniczą. podmiot wykonujący działalność leczniczą podmiot wykonujący działalność leczniczą przekazanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zakończenie terapii przyjęcie pacjenta diagnoza pacjenta czy stan zdrowia pacjenta został wywołany czynnikiem zewnętrznym? wdrożenie terapii wdrożenie terapii i zawiadomienie organów ścigania nie tak

Krok: przyjęcie pacjenta

Pacjent zgłasza się po pomoc medyczną nie tylko w przypadku choroby. Powodem potrzeby udzielenia pomocy medycznej może być także uraz, zatrucie. Pośród tych zdarzeń znajdują się również stany wywołane czynnikiem zewnętrznym: działaniem osoby trzeciej, następstwem wypadku.

Krok: diagnoza pacjenta

Diagnoza pozwala na ocenę nie tylko samego stanu zdrowia pacjenta, ale także na ustalenie przyczyny tego stanu. Z punktu widzenia wyboru metody leczenia, ustalenie przyczyny jest chyba jednym z najważniejszych etapów diagnozy. Z punktu widzenia przedmiotu niniejszej procedury, ustalenie przyczyny powstania urazu czy zatrucia ma znaczenie zasadnicze.