Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 15 kwietnia 2016 r.
Autor:

Zamknięcie śledztwa lub dochodzenia

Zamknięcie śledztwa lub dochodzenia

Zamknięcie śledztwa lub dochodzenia

Formalne zamknięcie śledztwa jest obligatoryjne (art. 321 § 6 k.p.k.), a w wypadku dochodzenia jest fakultatywne, lecz należy wydać postanowienie o zamknięciu dochodzenia w sytuacji, gdy podejrzany jest tymczasowo aresztowany (art. 325g § 1 k.p.k.).

Krok: ocena materiału zebranego w toku śledztwa lub dochodzenia

Po przeprowadzeniu wszystkich istotnych dowodów i innych czynności śledztwa lub dochodzenia organ procesowy dokonuje oceny zebranego materiału dowodowego pod kątem istnienia podstaw - mimo że w ustawie jest mowa o podstawach do zamknięcia śledztwa lub dochodzenia (art. 321 § 1 k.p.k.) - do wniesienia aktu oskarżenia (art. 331 § 1 k.p.k.), wystąpienia z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania (art. 336 § 1 k.p.k.) lub o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających (art. 324 k.p.k.), gdyż w tych wypadkach konieczne jest zamknięcie śledztwa. Ocena ta obejmuje zarówno zagadnienia faktyczne, jak i prawne. Jej zasadność może być skutecznie podważona przez podejrzanego, w ogóle kwestionującego poszczególne dowody lub wskazującego na inną ich wymowę, jak też na inną wykładnię zastosowanego przepisu.

Krok: zaznajomienie podejrzanego z materiałami postępowania

Zobacz Zaznajomienie podejrzanego z materiałami postępowania przygotowawczego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację