Musiał Krzysztof J., Zakaz wszczęcia postępowania

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2016 r. do: 31 grudnia 2016 r.
Autorzy:

Zakaz wszczęcia postępowania

Zakaz wszczęcia postępowania

Zakaz wszczęcia postępowania

Procedura ma na celu przedstawienie wyjątków od zasady wszczynania postępowań podatkowych.

Zakaz wszczęcia postępowania organ podatkowy organ podatkowy upływ 6 miesięcy od zakończenia kontroli wykorygowanie ustaleń kontroli (!) zadeklarowanie  lub skorygowanie  nieprawidłowości  zgodnie  z ustaleniami  kontroli uwzględnienie zastrzeżeń do protokołu kontroli wyjątki informacje od innych organów zaistnienie przesłanki do wszczęcia postępowania czy można wszcząć postępowanie? wszczęcie postępowania z urzędu przypadki zakazu wszczęcia postępowania brak ujawnienia nieprawidłowości w toku kontroli tak nie

Krok: zaistnienie przesłanki do wszczęcia postępowania

Przesłankami wszczęcia postępowania mogą być:

– wykrycie (podejrzenie) błędu w złożonej deklaracji (zeznaniu),

– niezrealizowanie przez podatnika zaleceń z protokołu kontroli,

– podejrzenie osiągania nieujawnionych dochodów,

– powzięcie informacji o niezgłoszonej działalności,

– zaistnienie odpowiedzialności podatkowej płatnika, inkasenta i osób trzecich,

– brak zmiany stanu faktycznego dla zobowiązań podatkowych ustalanych corocznie w formie decyzji (podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości),

– nieuwzględnienie żądania strony.

Przesłanka wszczęcia postępowania musi wynikać z przepisu materialnego (wyrok NSA w Warszawie z dnia 1 grudnia 2004 r., FSK 582/04).

Krok: wszczęcie postępowania z urzędu

Powyższego zagadnienie dotyczy procedura Wszczęcie postępowania z urzędu.