Zabezpieczenie miejsca katastrofy budowlanej - OpenLEX

Niewiadomski Zygmunt, Zabezpieczenie miejsca katastrofy budowlanej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autorzy:

Zabezpieczenie miejsca katastrofy budowlanej

Zabezpieczenie miejsca katastrofy budowlanej

Zabezpieczenie miejsca katastrofy budowlanej

Zabezpieczenie miejsca katastrofy budowlanej pełni z założenia funkcję petryfikującą. Ma ono jedynie utrwalić stan rzeczy wywołany katastrofą, celem rzetelnego ustalenia przyczyn katastrofy, a docelowo umożliwić wydanie decyzji określającej zakres i termin wykonania niezbędnych robót w celu uporządkowania miejsca katastrofy i zabezpieczenia obiektu. W tym sensie nie można obowiązku zabezpieczenia utożsamiać z obowiązkiem usunięcia skutków katastrofy (art. 79 p.b.). Zabezpieczenie poprzedza i umożliwia prawidłowe usunięcie skutków katastrofy.

Zabezpieczenie miejsca katastrofy budowlanej organ nadzoru budowlanego organ nadzoru budowlanego decyzja w sprawie zabezpieczenia miejsca katastrofy podmiot zobowiązany podmiot zobowiązany opisanie stanu katastrofy i zmian w nim wprowadzonych zabezpieczenie miejsca katastrofy wystąpienie katastrofy budowlanej czy wystąpiła konieczność ratowania życia lub przeciwdziałania rozszerzeniu się skutków katastrofy? przeprowadzenie akcji ratowniczej lub zapobiegawczej czy przystąpiono do zabezpieczania miejsca katastrofy? nakazanie zabezpieczenia miejsca katastrofy tak nie nie tak

Krok: wystąpienie katastrofy budowlanej

Z chwilą wystąpienia katastrofy budowlanej kierownik budowy (robót), właściciel, zarządca lub użytkownik (podmiot zobowiązany) zobowiązany jest m.in. do podjęcia czynności zabezpieczających.

Krok: czy wystąpiła konieczność ratowania życia lub przeciwdziałania rozszerzeniu się skutków katastrofy?

Obowiązek zabezpieczenia miejsca katastrofy nie może kolidować z ewentualną akcja ratowniczą lub zapobiegawczą, którym ustąpić musi pierwszeństwa.