Wysokość VAT z tytułu świadczenia przez szpital usług zakwaterowania osób towarzyszących chorym - OpenLEX

Krywan Tomasz, Wysokość VAT z tytułu świadczenia przez szpital usług zakwaterowania osób towarzyszących chorym

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
Autorzy:

Wysokość VAT z tytułu świadczenia przez szpital usług zakwaterowania osób towarzyszących chorym

Wysokość VAT z tytułu świadczenia przez szpital usług zakwaterowania osób towarzyszących chorym

Wysokość VAT z tytułu świadczenia przez szpital usług zakwaterowania osób towarzyszących chorym

Procedura pozwala ustalić wysokość VAT z tytułu świadczonej przez szpital usługi zakwaterowania osoby towarzyszącej choremu.

Wysokość VAT z tytułu świadczenia przez szpital usług zakwaterowania osób towarzyszących chorym podatnik podatnik usługa zakwaterowania jest zwolniona od VAT usługa zakwaterowania jest opodatkowana VAT według stawki 8% szpital świadczy usługę zakwaterowania osoby towarzyszącej choremu czy szpital korzysta z tzw. zwolnienia podmiotowego? czy świadczenie usługi zakwaterowania jest konieczne do osiągnięcia celów terapeutycznych i świadczenie przez szpital tej usługi nie ma przede wszystkim na celu uzyskiwania dodatkowych dochodów? tak nie tak nie

Krok: szpital świadczy usługę zakwaterowania osoby towarzyszącej choremu

Świadczone przez szpitale usługi zakwaterowania osób towarzyszących chorym są co do zasady opodatkowane VAT według stawki 8% (na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z poz. poz. 47 załącznika nr 3 do do ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm. – dalej u.p.t.u.). Niekiedy jednak świadczenie takich usług jest zwolnione od VAT.

Krok: czy szpital korzysta z tzw. zwolnienia podmiotowego?

Świadczenie przez szpitale usług zakwaterowania zwolnione od podatku jest przede wszystkim w przypadkach, gdy szpitale korzystają z tzw. zwolnienia podmiotowego. Zwolnienie to obejmuje sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł (zob. art. 113 ust. 1 u.p.t.u.), jak również sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekracza, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, 200.000 zł (zob. art. 113 ust. 9 u.p.t.u.). Więcej na temat tego zwolnienia - zob. procedura Zwolnienie z VAT ze względu na wartość sprzedaży.