Wyłączenia występowania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów na skutek wewnątrzwspólnotowych przemieszczeń - OpenLEX

Krywan Tomasz, Wyłączenia występowania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów na skutek wewnątrzwspólnotowych przemieszczeń

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

Wyłączenia występowania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów na skutek wewnątrzwspólnotowych przemieszczeń

Wyłączenia występowania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów na skutek wewnątrzwspólnotowych przemieszczeń

Wyłączenia występowania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów na skutek wewnątrzwspólnotowych przemieszczeń

Procedura pozwala ustalić, czy zastosowanie ma wyłączenie wystąpienia wewnątrzwspólnotowej nabycia towarów na skutek wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia towarów.

Wyłączenia występowania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów na skutek wewnątrzwspólnotowych przemieszczeń podatnik podatnik czy towary są przemieszczane w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów? czy przemieszczany jest gaz lub energia? (!) (!)  wewnątrzwspólnotowe  przemieszczenie nie  stanowi  wewnątrzwspólnotowego  nabycia towarów (!) czy na  przemieszczanych  towarach mają zostać  wykonane usługi? (!) czy  przemieszczane  towary mają być  czasowo  wykorzystywane  w celu świadczenia  usług? (!) czy  przemieszczane  towary mają być  przez podatnika  czasowo używane w na  terytorium kraju? wewnątrzwspólnotowe przemieszczenie stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów towar jest przemieszczany przez podatnika z innego państwa członkowskiego niż Polska do Polski (!) czy  przemieszczenie  towarów jest  związane z ich  instalacją lub  montażem? czy towary są przemieszczane w ramach wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość? czy towary są przemieszczane na pokładach statków, samolotów lub pociągów? czy przemieszczane są towary mające być przedmiotem eksportu? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: towar jest przemieszczany przez podatnika z innego państwa członkowskiego niż Polska do Polski

Do podlegających opodatkowaniu VAT wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów dochodzi nie tylko na skutek nabywania przez podatników prawa do rozporządzania jak właściciel nad towarami przemieszczanymi między państwami członkowskimi (zob. art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm. - dalej u.p.t.u.), ale również na skutek wewnątrzwspólnotowego przemieszczania przez podatników towarów z innego niż Polska państwa członkowskiego do Polski (zob. również procedura Wewnątrzwspólnotowe przemieszczenia towarów jako wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów).

Nie zawsze jednak w takich przypadkach dochodzi do wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. W dziewięciu określonych przepisami sytuacjach, mimo występowania wewnątrzwspólnotowych przemieszczeń, do wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów nie dochodzi.

Krok: (!) czy przemieszczenie towarów jest związane z ich instalacją lub montażem?

Przepisy u.p.t.u. określają szczególny sposób ustalania miejsca świadczenia towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz. Miejscem takich dostaw - o ile instalacja lub montaż nie polega na wykonaniu prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem - jest miejsce, w którym towary są instalowane lub montowane (zob. art. 22 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u.). W konsekwencji dostawy takie podlegają opodatkowaniu VAT w państwie, w którym są instalowane lub montowane. Koresponduje z tym treść art. 12 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u., który to przepis wyłącza występowanie wewnątrzwspólnotowych nabyć przemieszczanych do Polski towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, dla których miejscem dostawy (zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u.) jest terytorium kraju, jeżeli towary te są przemieszczane przez podatnika dokonującego ich dostawy lub na jego rzecz.

Uwaga! Ryzyko: Określenie „proste czynności umożliwiające funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem” jest pojęciem nieostrym. Czasem rodzi to ryzyko odmiennej oceny przez organy podatkowe charakteru wykonanych czynności od dokonanej przez podatnika.