Barczak Anna, Wydanie decyzji zobowiązującej posiadacza odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz przetwarzania tych odpadów do prowadzenia dodatkowych badań wpływu tych odpadów na jakość wód oraz do zwiększenia częstotliwości prowadzenia wszystkich badań

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autorzy:

Wydanie decyzji zobowiązującej posiadacza odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz przetwarzania tych odpadów do prowadzenia dodatkowych badań wpływu tych odpadów na jakość wód oraz do zwiększenia częstotliwości prowadzenia wszystkich badań

Wydanie decyzji zobowiązującej posiadacza odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz przetwarzania tych odpadów do prowadzenia dodatkowych badań wpływu tych odpadów na jakość wód oraz do zwiększenia częstotliwości prowadzenia wszystkich badań

Wydanie decyzji zobowiązującej posiadacza odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz przetwarzania tych odpadów do prowadzenia dodatkowych badań wpływu tych odpadów na jakość wód oraz do zwiększenia częstotliwości prowadzenia wszystkich badań

Przedmiotem procedury jest wydanie decyzji zobowiązującej posiadacza odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz przetwarzania tych odpadów do prowadzenia dodatkowych badań wpływu tych odpadów na jakość wód oraz do zwiększenia częstotliwości prowadzenia wszystkich badań. Uczestnikami procedury są posiadacz odpadów oraz właściwy organ (tj. starosta, marszałek województwa, regionalny dyrektor ochrony środowiska).

Wydanie decyzji zobowiązującej posiadacza odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz przetwarzania tych odpadów do prowadzenia dodatkowych badań wpływu tych odpadów na jakość wód oraz do zwiększenia częstotliwości prowadzenia wszystkich badań marszałek województwa marszałek województwa wszczęcie postępowania z urzędu wydanie decyzji administracyjnej zobowiązującej do prowadzenia dodatkowych badań posiadacz odpadów posiadacz odpadów prowadzenie dodatkowych badań odebranie zezwolenia na przetwarzanie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz przetwarzania tych odpadów przetwarzanie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz przetwarzania tych odpadów prowadzenie monitoringu składowisk oraz miejsc magazynowania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz przetwarzania tych odpadów odebranie decyzji administracyjnej zobowiązującej do prowadzenia dodatkowych badań starosta, marszałek województwa, RDOŚ starosta, marszałek województwa, RDOŚ wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz przetwarzania tych odpadów

Krok: wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz przetwarzania tych odpadów

Właściwy organ (tj. starosta, marszałek województwa, regionalny dyrektor ochrony środowiska) wydaje zezwolenie na przetwarzanie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz przetwarzania tych odpadów. Patrz również Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz przetwarzania tych odpadów.

Krok: odebranie zezwolenia na przetwarzanie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz przetwarzania tych odpadów

Posiadacz odpadów odbiera zezwolenie na przetwarzanie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz przetwarzania tych odpadów, do którego doręczenia zobligowany jest organ. Z uwagi na to, że ustawa o odpadach nie wprowadza żadnych modyfikacji co do procedury doręczeń, zastosowanie znajdują przepisy rozdziału 8 działu I k.p.a.