Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Wszczęcie egzekucji na żądanie uprawnionego organu

Wszczęcie egzekucji na żądanie uprawnionego organu

Wszczęcie egzekucji na żądanie uprawnionego organu

Krok: żądanie wszczęcia egzekucji

Na żądanie uprawnionego organu egzekucja wszczynana jest w wypadku:

– złożenia przez administracyjny organ egzekucyjny wniosku o nakazanie wyjawienia majątku przez zobowiązanego (art. 71 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji),

– polecenia sądu lub prokuratora wszczęcia egzekucji należności sądowych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania w sprawach cywilnych.

Krok: badanie dopuszczalności wszczęcia egzekucji

Prowadzenie egzekucji będzie niedopuszczalne przykładowo, jeżeli tytuł wykonawczy został już wykonany.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację