Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.
Autor:

Wniosek o zaświadczenie o stanie zaległości innych podatników

Wniosek o zaświadczenie o stanie zaległości innych podatników

Wniosek o zaświadczenie o stanie zaległości innych podatników

Procedura dotyczy wystąpienia z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o stanie zaległości podatnika na żądnie osób trzecich.

Krok: konieczność zapoznania się z sytuacją prawnopodatkową podatnika

Celem regulacji zawartej w art. 306h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) – dalej o.p., jest ochrona interesów podmiotów, które potencjalnie odpowiadać mogą za zaległości podatkowe podatnika.

Krok: złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika

Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika wystąpić mogą podmioty, związane z nim na podstawie różnych tytułów prawnych, wymienione w art. 306h § 1 o.p.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację